36 screenshots de Field Ops, mais une seule chute de reins tatouée.